Nghiên cứu phát triển và tạo sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp nguồn lợi trái cây

   Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu phát triển và tạo sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp nguồn lợi trái cây, làng nghề, sinh thái nhân văn trên vùng địa linh nhân kiệt tỉnh Vĩnh Long”

    

    Theo đó, Đề tài do Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ chủ trì và Tiến sĩ Hà Bích Liên làm chủ nhiệm. Đề tài hướng đến mục tiêu điều tra đánh giá hiện trạng, tiềm năng du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn tỉnh Vĩnh Long; xác định sản phẩm du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn tỉnh Vĩnh Long; xây dựng sơ đồ mạng lưới điểm du lịch sinh thái kết hợp văn hóa, nhân văn và làng nghề; xây dựng một mô hình mẫu du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn tại 4 xã cù lao huyện Long Hồ và đề xuất các giải pháp duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình.

    

   Để thực hiện mục tiêu trên, các tác giả sẽ tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn. Điều tra, đánh giá hiện trạng và tiềm năng du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn tỉnh Vĩnh Long, đánh giá hiện trạng và nhu cầu du lịch của du khách ở tỉnh Vĩnh Long. Xác định sản phẩm du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn tỉnh Vĩnh Long; xây dựng sơ đồ mạng lưới điểm du lịch sinh thái kết hợp văn hóa, nhân văn và làng nghề tại tỉnh Vĩnh Long; xây dựng một mô hình mẫu du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn tại 4 xã cù lao huyện Long Hồ. Vận hành và đánh giá kết quả bước đầu mô hình mẫu du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn thí điểm tại 4 xã cù lao huyện Long Hồ. Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình.

    

   Dự kiến sản phẩm của đề tài là báo cáo đánh giá hiện trạng, tiềm năng du lịch sinh thái – văn hóa – nhân văn tỉnh Vĩnh Long; các sản phẩm du lịch sinh thái - văn hóa - nhân văn cụ thể của tỉnh Vĩnh Long; sơ đồ mạng lưới điểm du lịch sinh thái kết hợp văn hóa, nhân văn và làng nghề; mô hình mẫu và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình mẫu; giải pháp duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình.

    

                                         Quang Trung

   Tin hội viên

   • Khai trương điểm du lịch sinh thái Mai vàng Cửu Long

    Ngày 19/11, Công ty CP du lịch Cửu Long đã khai trương điểm du lịch sinh thái Mai vàng Cửu Long, tại ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước (Long Hồ). Điểm du lịch hoàn thành và đưa vào khai thác ở giai đoạn 1, có diện tích 7.000m2, với kinh phí đầu tư khoảng trên 2 tỷ đồng.

   • Khu du lịch Vinh Sang

    Lượng khách tại khu du lịch Vinh Sang dịp lễ 2/9 đã xấp xỉ 2000 lượt, tăng đáng kể so với ngày thường.