Du lịch sẽ đóng góp 7,5% GDP

   Đây là một trong những nội dung quan trọng của Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


   Mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại có trọng tâm trọng điểm, chú trọng phát triển theo chiều sâu đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và cạnh tranh; Đồng thời phát triển du lịch nội địa và du lịch quốc tế, chú trọng du lịch quốc tế đến, tăng cường quản lý du lịch ra nước ngoài; Phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự xã hội, đảm bảo hài hòa tương tác giữa khai thác phát triển du lịch với bảo vệ giá trị tài nguyên tự nhiên và nhân văn; Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch; Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế quốc gia về yếu tố tự nhiên và văn hóa, thế mạnh đặc trưng các vùng, miền trong cả nước; tăng cường liên kết phát triển du lịch; Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.

    

   Quy hoạch cũng đề ra những chỉ tiêu phát triển cụ thể: Đến năm 2020, du lịch thu hút 10,5 triệu lượt khách quốc tế, 47,5 triệu lượt khách nội địa; tăng trưởng khách quốc tế là 7%/năm, nội địa là 5,1%/năm; tổng thu đạt 372 nghìn tỷ đồng, tương đương 18,5 tỷ USD, chiếm 7% GDP cả nước; tạo việc làm cho 2,9 triệu lao động (trong đó 870 nghìn lao động trực tiếp). Năm 2030, du lịch thu hút 18 triệu lượt khách quốc tế, 71 triệu lượt khách nội địa; tăng trưởng tương ứng 5,2% và 4,1%/năm; tổng thu đạt 708 nghìn tỷ đồng, tương đương 35,2 tỷ USD, chiếm 7,5% GDP cả nước; tạo ra việc làm cho 4,7 triệu lao động (trong đó 1,4 triệu lao động trực tiếp)…
    
   Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đặt ra, quy hoạch cũng đưa ra các định hướng phát triển: Đối với thị trường khách du lịch, đẩy mạnh phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế; chú trọng phân đoạn thị trường khách có mục đích du lịch thuần túy, nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày và chi tiêu cao.
    
   Hướng phát triển các dòng sản phẩm: Ưu tiên phát triển mạnh hệ thống sản phẩm du lịch biển có khả năng cạnh tranh trong khu vực về nghỉ dưỡng biển, tham quan thắng cảnh biển, hệ sinh thái biển. Phát triển mạnh du lịch ẩm thực. Phát huy các giá trị văn hóa vùng miền làm nền tảng cho các sản phẩm du lịch đặc trưng; Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, chú trọng khám phá hang động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn; Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng được tổ chức theo các không gian phát triển du lịch với tính chất đặc trưng nổi trội để tạo dựng thương hiệu từng vùng có sản phẩm điểm đến tổng hợp; Đa dạng hóa sản phẩm phục vụ các đối tượng khách với những nhu cầu đa dạng như du lịch MICE, du lịch đô thị, du lịch giáo dục, du lịch thể thao, du lịch dưỡng bệnh, du lịch du thuyền...
    
   Về tổ chức không gian du lịch, Việt Nam sẽ phát triển 7 vùng du lịch với những sản phẩm đặc trưng theo từng vùng; 46 khu du lịch quốc gia, 41 điểm du lịch quốc gia; 12 đô thị du lịch và một số khu, điểm du lịch quan trọng khác tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch cho các vùng và cả nước.
    
   Riêng về các nhóm giải pháp thực hiện, quy hoạch chú trọng vào các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; huy động vốn đầu tư; nguồn nhân lực; xúc tiến, quảng bá; tổ chức quản lý quy hoạch; ứng dụng khoa học, công nghệ; hợp tác quốc tế; bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch và giải pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu…
    
   Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được đánh giá là một trong những mục tiêu đầy tham vọng của ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp du lịch lữ hành cho rằng, những mục tiêu này vẫn có thể đạt được một cách dễ dàng, bởi du lịch Việt Nam đang đứng trước một tương lai đầy hứa hẹn. Liên tiếp những năm qua, du lịch Việt Nam luôn đóng góp khá lớn vào GDP của cả nước. Chỉ tính riêng năm 2012, du lịch đã đóng góp 5,3% GDP và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới./.


   Nguồn: ven.vn