Sơ kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 4 tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long

      Sơ kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 4 tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long