Một số hình ảnh Hội nghị tìm giải pháp liên kết khai thác phát huy du lịch sinh thái

   Toàn cảnh địa điểm tổ chức Hội nghị: Khu du lịch Vinh Sang (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)

    

    

    Phát tài liệu, tờ rơi quảng bá cho Đại biểu tham dự

    

    

    Ông Trương Quang Phú - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc Hội nghị

    Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Hội nghị

    

    

    

    

   Đoàn chủ toạHội nghị

    Ông Nguyễn Trí Nghiệp - Đại diện Công ty TNHH Nông trang Island phát biểu tham luận về thực trạng du lịch sinh thái hiện nay

    

    

    

    

    

    

    Tea-break giữa giờ

    

    

    

    Tiệc cơm thân mật sau Hội nghị

    

   Nguồn: Công ty TNHH Nông trang Island