Hiệp hội Du lịch Tỉnh Vĩnh Long - VTA thực hiện xúc tiến quảng bá tại khu vực miến trung và kí kết hợp tác với HHDL Đà Nẵng

      Hiệp hội Du lịch Tỉnh Vĩnh Long - VTA thực hiện xúc tiến quảng bá tại khu vực miến trung và kí kết hợp tác với HHDL Đà Nẵng