Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long

   Nhằm giúp các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển đúng định hướng, đồng thời có sự liên kết chặt chẽ lẫn nhau về kinh tế kỹ thuật, nghiệp vụ trong đào tạo nguồn nhân lực, thiết kế phát triển sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng du lịch, phát triển thị trường, tăng khả năng cạnh tranh với khu vực trong nước cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cơ sở kinh doanh du lịch, đó là những đòi hỏi chính đáng, bức thiết đang đặt ra.


   Trước các nhu cầu đó, Ban vận động Hiệp hội du lịch Vĩnh Long ra đời và đã xây dựng kế hoạch thành lập Hiệp hội du lịch. Cùng với những nổ lực đáng ghi nhận của các ban ngành, Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long đã diễn ra vào ngày 8/3/2011, tại Hội trường khách sạn Cửu Long; đánh dấu sự ra đời của Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

    

   Hiệp hội bao gồm 62 thành viên đến từ các ban, ngành cũng như các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở lưu trú, các tổ chức kinh tế có liên quan đến Du lịch. Đại hội thống nhất biểu quyết bầu Ông Trương Quang Phú vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Vĩnh Long. Trụ sở của Hiệp hội đóng tại số 139 đường Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

   Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long ra mắt

    

   Đại hội cũng xác định phương hướng sắp tới của Du lịch tỉnh Vĩnh Long như sau:

    

   • Một là, liên kết với các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp nhằm tạo sự quan tâm, hổ trợ của các cơ quan chuyên ngành và tranh thủ nguồn tài trợ để tăng cường hoạt động của Hiệp hội .
   • Hai là, quảng bá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm du lịch của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tiếp cận các doanh nghiệp, tổ chức du lịch trong và ngoài nước nhằm nghiên cứu, cập nhật thông tin du lịch phạm vi trong ngoài nước.
   • Ba là, phân tích mạnh, yếu, cơ hội, thách thức của ngành du lịch trong tỉnh, để các doanh nghiệp tự phân tích, so sánh và có giải pháp phát triển; đồng thời xây dựng hệ thống thông tin chung của ngành, các dữ liệu về lượng khách đi và đến các ở doanh nghiệp về sản phẩm du lịch và chương trình du lịch.
   • Bốn là, phối hợp với các đơn vị bạn ở TP.Cần Thơ và TP HCM phối hợp tham gia các sự kiện du lịch như Hội chợ, Hội thảo, Hội thi nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận các doanh nghiệp ngoài tỉnh và năng cao khả năng cạnh tranh.
   • Năm là tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao trình độ, nguồn nhân lực du lịch, tiến hành đánh giá bình chọn doanh nghiệp tiểu biểu trong tỉnh, loại hình chuẩn du lịch (khách sạn, nhà hàng, nơi mua sắm) nhằm khuyến khích các cơ sở nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh.
   • Sáu là, tăng cường công tác phát triển hội viên, tăng sức mạnh, uy tín của Hiệp hội.

    

   Trong buổi đầu thành lập, Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long còn nhiều khó khăn song khi đã đi vào quỹ đạo, Hiệp hội hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Du lịch, các cơ sở lưu trú nói riêng và hoạt động du lịch của tỉnh Vĩnh Long nói chung.

   Hà Oanh