Đại hội Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long lần II (NK 2014-2019) thành công tốt đẹp


   BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.


   Sự ra đời của Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch địa phương phát triển và mở rộng liên kết; đồng thời nâng cao năng lực phục vụ và hỗ trợ hội viên; nâng cao năng lực xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, nâng cao năng lực tổ chức và tổ chức phối hợp hành động giữa các doanh nghiệp, các tổ chức trực thuộc hiệp hội.

    

   Giúp các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo sự hấp dẫn đối với du khách; xây dựng môi trường du lịch, môi trường xã hội văn minh thân thiện, hiếu khách, an ninh trật tự đảm bảo. Vận động xây dựng chính sách, chủ trương, pháp luật tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động của các doanh nghiệp trong tỉnh. Vận động các cấp chính quyền trong tỉnh có chủ trương, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành du lịch và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.

    

   Hiệp hội hiện có 79 hội viên. Đại hội đã bầu ra BCH mới có 20 thành viên. Ông Trương Quang Phú được bầu lại làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới. 4 phó chủ tịch gồm các ông: Phan Văn Giàu, Lê Hoàng Vinh, Lê Văn Hiến, Lê Văn Hậu.

    

   Hiệp hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu thu hút lượng khách đến Vĩnh Long tăng hàng năm từ 10- 12%/năm; thành lập các đơn vị trực thuộc hiệp hội như: Chi hội Khách sạn, CLB Lữ hành, CLB Đầu bếp, CLB Hướng dẫn du lịch, HTX Tàu du lịch.

   Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG