• 24/06/2017

    Thư mời tham dự Lễ ký kết hợp tác giữa DN các tỉnh Bến Tre - Vĩnh Long - Trà Vinh
    Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-HHDL, ngày 31/3//2017 của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long về việc phân công chỉ đạo thực hiện kế hoạch sử dụng sản phẩm, dịch vụ du lịch của nhau trong Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long,
   • 24/06/2017

    Thư mời họp Ban chấp hành tháng 06/2017
    Họp sơ kết 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng thời, Triển khai một số công việc cấp bách của Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long và Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
   • 06/12/2014

    Đại hội Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long lần II (NK 2014-2019) thành công tốt đẹp
    Hiệp hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu thu hút lượng khách đến Vĩnh Long tăng hàng năm từ 10- 12%/năm; thành lập các đơn vị trực thuộc hiệp hội như: Chi hội Khách sạn, CLB Lữ hành, CLB Đầu bếp, CLB Hướng dẫn du lịch, HTX Tàu du lịch.
   • 30/11/2014

    Thư triệu tập Đại hội Nhiệm kỳ II (2014-2019)
    Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại công văn số 2874/UBND-VX ngày 1/10/2014 về việc tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019. Ban chấp hành Hiệp hội du lịch tỉnh Vĩnh Long khóa I kính mời tất cả Hội viên của Hiệp hội Du lịch về dự: Đại hội Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long lần II, nhiệm kỳ 2014-2019.
   • 17/09/2014

    Thư mời họp Ban chấp hành và chuẩn bị văn kiện Đại hội lần II (2014-2019)
    Ban thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long xin kính mời các Ủy viên trong Ban Chấp hành và Ông Trần Thiện Ngoan, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long) đến tham dự buổi họp sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 và chuẩn bị văn kiện Đại hội lần II (2014-2019).
   • 20/02/2014

    Thư mời Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 (03/03/2014)
    Ban thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long xin kính mời các Ủy viên trong Ban Chấp hành và Ông Trần Thiện Ngoan, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long) đến tham dự Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.
   • 23/07/2013

    Thư mời họp Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
    Ban thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long xin kính mời các thành viên trong Ban Chấp hành đến tham dự Phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013.
   • 20/05/2013

    Một số hình ảnh Hội nghị tìm giải pháp liên kết khai thác phát huy du lịch sinh thái
    Ngày 27/3, tại Vĩnh Long đã diễn ra hội nghị Tìm giải pháp liên kết khai thác phát huy du lịch sinh thái, văn hóa sông nước miệt vườn nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình liên kết kinh doanh, tìm giải pháp phát triển du lịch mới mang tính đặc trưng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị sản phẩm du lịch.
   • 28/03/2013

    Hội nghị tìm giải pháp liên kết khai thác phát huy du lịch sinh thái, văn hóa sông nước miệt vườn
    Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình liên kết kinh doanh, tìm giải pháp phát triển du lịch mới mang tính đặc trưng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị sản phẩm du lịch là mục đích của hội nghị “Tìm giải pháp liên kết khai thác phát huy du lịch sinh thái, văn hóa sông nước miệt vườn” được Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức ngày 27/03/2013.
   • 23/02/2013

    Thư mời họp BTC Hội nghị “Tìm giải pháp khai thác, phát huy du lịch sinh thái, văn hóa sông nước miệt vườn”
    Để cuộc Hội nghị với chủ đề: “Tìm giải pháp khai thác, phát huy du lịch sinh thái, văn hóa sông nước miệt vườn” ở các xã Cù Lao của huyện Long Hồ thành công. Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các thành phần sau đây về họp để trao đổi nội dung, cách làm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức: