Một số nét về tình hình kinh tế tỉnh Vĩnh Long tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2013

   Sơ lược một vài nét về tình hình kinh tế của tỉnh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2013

    

   Đến nay tỉnh đã thu hoạch dứt điểm 60.300 ha lúa Hè Thu, năng suất bình quân 5,67 tấn/ha. Gía các sản phẩm chăn nuôi bắt đầu tăng trở lại, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sau một thời gian dài "treo chuồng" đã quay lại với nghề chăn nuôi. Diện tích nuôi thủy sản ước 2.336 ha, tăng 73,7 ha so với cùng kỳ, trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh 425 ha, đang thả nuôi 301 ha.

    

   Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng đầu năm 2013 tăng 12,97% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tiêu thụ tính chung trong 7 tháng tăng gấp 2,03 lần cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/8/2013 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,96% so với tháng trước và tăng 61,56% so với cùng thời điểm năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 2.412,6 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 13,24% so với cùng tháng năm trước

    

   Tổng lượng khách lưu trú, du lịch đến địa bàn tỉnh trong 8 tháng ước tính đạt 480,12 ngàn lượt khách, tăng 9,73% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách du lịch đạt 44,62 ngàn người giảm 3,72%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,61% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị tăng 0,63%, khu vực nông thôn tăng 0,61%.

    

   Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến cuối tháng 8/2013 ước thực hiện được 2.009,2 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán năm và tăng 20,87% so với cùng kỳ năm trước.  Tính đến 15/8/2013, nợ xấu toàn tỉnh chiếm tỉ lệ 5,41% trên tổng dư nợ, giảm 0,57% so với thời điểm cuối năm 2012.

    

   Nguyễn Nguyên - Nguồn BC.CTK