Quý I - 2014: Khách du lịch đến Vĩnh Long tăng so với cùng kỳ năm trước


   Tham quan Làng du lịch Chín Rồng (Tam Bình).

   Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, quý I/2014, khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu và nghỉ dưỡng tại tỉnh Vĩnh Long đạt 222.000 lượt, đạt 23% kế hoạch năm và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013.

   Trong đó, khách quốc tế đạt 42.500 lượt, chiếm 22% kế hoạch và tăng 2% so cùng kỳ của năm trước. Khách nội địa đến Vĩnh Long du lịch, vui chơi, giải trí là 179.500 lượt, đạt 24% kế hoạch năm 2014 và cũng tăng 2% so năm 2013. Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có 76 cơ sở lưu trú du lịch, với công suất sử dụng phòng đạt 50%.

   Doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt 26% kế hoạch, với số tiền thu được là 55,5 tỷ đồng, so năm 2013 tăng 3%.

   MINH TRIẾT