Hoạt động Du lịch Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2015 và định hướng 2020

   Trong những năm qua kinh tế thế giới và khu vực luôn đối mặt những khó khăn, thách thức từ nhiều lĩnh vực như: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thế thao và du lịch…điều này tác động không nhỏ đến hoạt động du lịch cả  nước nói chung Vĩnh Long nói riêng.

   Tuy nhiên, ngành du lịch Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 đã có bước chuẩn bị và phát triển đúng hướng ở từng lĩnh vực cụ thể như:

   - Hoạt động kinh doanh lữ hành: Phát triển theo hướng tích cực, năm 2011 có 14 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và đến năm 2014 có tổng cộng 18 doanh nghiệp. Trong đó có 3 doanh ngiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 3 văn phòng đại diện và 12 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa.

   - Hoạt động cơ sở lưu trú du lịch: Tính đến năm 2014, trên địa bàn toàn tỉnh có 76 cơ sở với hơn 1.000 phòng nghỉ đạt chất lượng chuẩn đến 2 sao, với chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú từng bước được nâng lên theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao.

   Từ những kết quả đạt được như trên, theo đánh giá của cơ quan quản lý chuyên nôm tổng lượt khách đế với Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 ướt đạt 4.580.000 ngàn lượt khách và tăng trung bình 20% năm. Trong đó kháhc nội địa ướt đạt 3.578.000 lượt, tăng 6%/năm. Doanh thu ướt đạt 980 tỷ đồng.

   Với kết quả đạt được như trên, ngành du lịch đã hoàn chỉnh Đề án phát triển du lịch Vĩnh Long đến năm 2020 trình UBND tỉnh cụ thể như sau:

   Một là, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương đưa vào tuyến du lịch vùng ĐBSCL theo định hướng của Tổng cục du lịch. Đồng thời phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững, kết hợp với hoạt động làng nghề và di tích.

   Hai là, phát triển cơ sở lưu trú đạt cấp hạng 3 và 4 sao, đáp ứng về cơ sở vật chất phục vụ cho việc đăng cai tổ chức các sự kiện cấp vùng và cấp quốc gia. Phối hợp mời gọi đầu tư phát triển du lịch, ưu tiền đầu tư các bến tàu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

   Ba là, Xây dựng môi trường du lịch văn minh, giới thiệu hình ảnh một Vĩnh Long thân thiện, an toàn, hấp dẫn, thúc đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững. Phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng khách hàng năm từ 3%-5%.

   Bốn là, tăng cường quảng bá xúc tiến và hợp tác quốc tế thông qua nhiều kênh website, báo, đài, ngoại giao,…). Nân cao chất lượng tham gia các sự kiên văn hóa, du lịch trong nước và quốc tế,…

   TN (nguồn số 51/KH-VHTTDL)