• Quyết định ban hành hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

    Quyết định của Tổng cục trưởng TCDL ngày 15/6/2009 về việc ban hành hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

   • TCVN 7797:2009 - Xếp hạng Làng du lịch

    Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu để xếp hạng làng du lịch, không áp dụng để xếp hạng cho các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này có thể đ¬ược tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp làng du lịch.

   • TCVN 7800:2009: Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

    Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, không áp dụng cho các loại cơ sở l¬ưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

   • TCVN 7799:2009 - Tiêu chuẩn Nhà nghỉ du lịch

    Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về nhà nghỉ du lịch, không áp dụng cho các loại cơ sở l-ưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này cũng có thể đ¬ược tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp nhà nghỉ du lịch.

   • TCVN 7798: 2009 - Xếp hạng Căn hộ du lịch

    Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu để xếp hạng căn hộ du lịch, không áp dụng để xếp hạng cho các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo căn hộ du lịch.

   • TCVN 4391:2009 - Xếp hạng Khách sạn

    Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu tối thiểu để xếp hạng khách sạn, không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp khách sạn.

   • Luật Du lịch 2005

    Luật này quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.

   • Luật Doanh nghiệp 2005

    Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

   • Luật Đầu tư 2005

    Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

   Tin hội viên

   • Khu du lịch Vinh Sang

    Lượng khách tại khu du lịch Vinh Sang dịp lễ 2/9 đã xấp xỉ 2000 lượt, tăng đáng kể so với ngày thường.

   • Khai trương điểm du lịch sinh thái Mai vàng Cửu Long

    Ngày 19/11, Công ty CP du lịch Cửu Long đã khai trương điểm du lịch sinh thái Mai vàng Cửu Long, tại ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước (Long Hồ). Điểm du lịch hoàn thành và đưa vào khai thác ở giai đoạn 1, có diện tích 7.000m2, với kinh phí đầu tư khoảng trên 2 tỷ đồng.