Một số Khách sạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

   TT
   Tên Khách sạn
   Địa chỉ liên hệ
   Điện thoại
     01
    Khách sạn Cửu Long
   01, Đường 1-5, Phường 1, Vĩnh Long

   070.3822-494

     02
    Khách sạn Trường An
   29,  Khu du lịch Trường An, Tân Ngãi, Vĩnh Long

   070. 3822-630

     03
    Khách sạn Thái Bình
   202, Đường Lê Thái Tổ, Phường 2, Vĩnh Long

    070.3820-852

     04
    Khách sạn Nam Phương 1
   11, Đường Lê Lợi, Phường 1, Vĩnh Long

    070.3822-226

     05
    Khách sạn Nam Phương 2
   20, Đường 2 tháng 9, Phường 1, Vĩnh Long

    070.3824-789

     06
    Khách sạn Ngọc Trang 
   18, Đường Hùng Vương, Phường 1, Vĩnh Long

    070.3832-581

     07
    Khách sạn Phượng Hoàng 
   2R, 2H, Đường Hùng Vương, Phường 1, Vĩnh Long

    070.3825-185

     08
    Khách sạn Tài Nguyên
   60/12, Đường Mậu Thân, Phường 3, Vĩnh Long

    070.3827-235

     09
    Khách sạn Xuân Hương
   245A, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Vĩnh Long

    070.3823-350

     10
    Khách sạn Ngũ Long
   34, Đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Vĩnh Long

    070.3836-626