Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2013

    

   Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 613.919 lượt, tăng 4,5% so với tháng 3/2013, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng năm 2013 ước đạt 2.414.361 lượt, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2012.

    

    

   Ước tính tháng 4 năm 2013

   4 tháng năm 2013

   Tháng 4/2013 so với tháng trước (%)

   Tháng 4/2013 so với tháng 4/2012

   4 tháng 2013 so với cùng kỳ năm trước

   Tổng số

        613.919

       2.414.361

   104,5

   97,6

   94,7

   Chia theo phương tiện đến

   Đường không

   504.137

      1.987.791

   106,1

   95,9

   93,6

   Đường biển

     19.571

        78.571

   93,2

   105,4

   96,3

   Đường bộ

     90.211

       347.999

   99,1

   106,1

   101,3

   Chia theo mục đích chuyến đi

   Du lịch, nghỉ ngơi

   374.900

    1.478.970

   104,1

   98,9

   96,2

   Đi công việc

   102.370

      406.424

   103,2

   93,0

   94,6

   Thăm thân nhân

   103.613

       401.369

   106,7

   96,8

   90,9

   Các mục đích khác

     33.036

      127.598

   107,1

   100,1

   91,1

   Chia theo một số thị trường

   Nga

          28.172

          112.869

   91,8

   151,6

   151,0

   Thái Lan

          28.269

            88.450

   120,0

   170,3

   132,5

   Indonesia

            6.679

            23.856

   113,2

   142,4

   126,4

   Niudilân

            2.817

              9.953

   151,4

   137,6

   120,9

   Malaisia

          29.942

          100.087

   127,6

   128,9

   107,1

   Úc

          31.186

          118.528

   136,3

   113,0

   106,8

   Trung Quốc

        153.051

          547.481

   117,8

   125,9

   106,7

   Hàn Quốc

          55.720

          280.096

   82,2

   81,6

   102,0

   Tây Ban Nha

            2.032

              7.243

   116,6

   110,8

   98,2

   Nhật

          48.581

          204.957

   84,1

   92,2

   96,7

   Anh

          19.147

            66.178

   117,3

   111,1

   95,5

   Singapo

          15.643

            58.312

   104,3

   102,8

   95,3

   Philippin

            9.327

            30.741

   122,2

   114,8

   94,1

   Mỹ

          37.497

          165.153

   100,6

   88,0

   93,1

   Italy

            2.341

            11.487

   76,7

   74,1

   90,3

   Bỉ

            2.279

              7.354

   119,1

   105,4

   84,6

   Campuchia

          26.854

          100.944

   105,7

   89,6

   83,7

   Thụy Sĩ

            2.903

            11.321

   120,3

   86,3

   83,6

   Pháp

          22.178

            80.149

   98,2

   93,1

   83,6

   Hà Lan

            3.465

            14.869

   96,7

   76,1

   81,2

   Canada

            9.024

            42.146

   88,3

   72,5

   79,4

   Na Uy

            2.090

              7.827

   124,4

   85,0

   79,1

   Thụy Điển

            2.441

            15.474

   69,5

   47,9

   75,4

   Đài Loan

          19.341

          116.044

   68,0

   51,9

   74,4

   Phần Lan

               897

              6.789

   64,0

   37,4

   70,3

   Đan Mạch

            2.312

            10.836

   86,0

   59,5

   69,3

   Lào

            8.112

            33.512

   99,3

   62,4

   64,1

   Hồng Kông

            1.087

              2.872

   257,0

   61,7

   55,1

   Đức

            9.318

            27.803

   92,3

   73,6

   54,6

   Các thị trường khác

          31.214

          111.030

   155,9

   61,5

   59,9

   Nguồn : Tổng cục Thống kê