Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2013

   Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 587.366 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 3 tháng năm 2013 ước đạt 1.800.442 lượt, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2012.

    

    

   Ước tính tháng 3 năm 2013

   3 tháng năm 2013

   Tháng 3/2013 so với tháng trước (%)

   Tháng 3/2013 so với tháng 3/2012

   3 tháng 2013 so với cùng kỳ năm trước

   Tổng số

    587.366

    1.800.442

   103,0

   101,6

   93,8

   Chia theo phương tiện đến

   Đường không

   475.366

    1.483.654

   102,8

   99,9

   92,8

   Đường biển

     21.000

         59.000

   105,0

   94,3

   93,6

   Đường bộ

    91.000

       257.788

   103,4

   113,8

   99,7

   Chia theo mục đích chuyến đi

   Du lịch, nghỉ ngơi

      360.185

      1.104.070

   103,8

   102,9

   95,3

   Đi công việc

        99.193

         304.054

   105,7

   103,5

   95,2

   Thăm thân nhân

        97.138

         297.756

   98,8

   96,8

   89,0

   Các mục đích khác

        30.850

           94.563

   98,1

   96,1

   88,3

   Chia theo một số thị trường

   Nga

        30.677

           84.697

   108,6

   180,3

   150,8

   Indonesia

          5.899

           17.177

   140,3

   119,7

   121,1

   Thái Lan

        23.561

           60.181

   152,1

   121,9

   120,0

   Niudilân

          1.861

             7.136

   115,4

   95,0

   115,4

   Hàn Quốc

        67.745

         224.376

   93,6

   105,1

   108,7

   Úc

        22.878

           87.342

   98,7

   98,6

   104,7

   Trung Quốc

      129.961

         394.430

   99,6

   128,1

   100,7

   Malaisia

        23.459

           70.145

   99,1

   97,2

   99,9

   Nhật

        57.764

         156.376

   122,6

   113,6

   98,2

   Italy

          3.054

             9.146

   125,1

   96,0

   95,7

   Mỹ

        37.273

         127.656

   84,7

   101,1

   94,7

   Tây Ban Nha

          1.742

             5.211

   115,9

   91,4

   94,1

   Singapo

        14.996

           42.669

   123,3

   94,6

   92,8

   Anh

        16.318

           47.031

   110,4

   104,9

   90,3

   Philippin

          7.631

           21.414

   126,3

   96,7

   87,2

   Thụy Điển

          3.514

           13.033

   97,3

   84,0

   84,6

   Hà Lan

          3.585

           11.404

   100,5

   90,5

   82,8

   Thụy Sĩ

          2.413

             8.418

   88,5

   88,6

   82,8

   Campuchia

        25.399

           74.090

   133,1

   87,9

   81,8

   Đài Loan

        28.427

           96.703

   71,1

   93,0

   81,5

   Canada

        10.222

           33.122

   91,6

   96,0

   81,5

   Phần Lan

          1.401

             5.892

   72,6

   68,5

   81,2

   Pháp

        22.594

           57.971

   133.7

   92.7

   80.5

   Bỉ

          1.913

             5.075

   132.9

   86.4

   77.7

   Na Uy

          1.680

             5.737

   82.9

   97.3

   77.2

   Đan Mạch

          2.687

             8.524

   87.8

   101.7

   72.5

   Lào

          8.173

           25.400

   119.5

   74.1

   64.6

   Hồng Kông

             423

             1.785

   89.1

   100.5

   51.8

   Đức

        10.099

           18.485

   235.8

   90.1

   48.3

   Các thị trường khác

    20.017

           79.816

   76.8

   38.4

   59.6

    

   Nguồn : Tổng cục Thống kê