Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2013

   Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 570.476 lượt, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 2 tháng năm 2013 ước đạt 1.213.076 lượt, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2012.

    

    

   Ước tính tháng 2 2013

   2 tháng năm 2013

   Tháng 2/2013 so với tháng trước (%)

   Tháng 2/2013 so với tháng 2/2012

   2 tháng 2013 so với cùng kỳ năm trước

   Tổng số

    570.476

    1.213.076

   88,8

   81,7

   90,4

   Chia theo phương tiện đến

   Đường không

   462.476

    1.008.288

   84,7

   78,1

   89,8

   Đường biển

     20.000

         38.000

   111,1

   90,1

   93,2

   Đường bộ

     88.000

      166.788

   111,7

   105,5

   93,5

   Chia theo mục đích chuyến đi

   Du lịch, nghỉ ngơi

   346.870

        743.884

   87,4

   80,6

   92,0

   Đi công việc

     93.876

       204.861

   84,6

   82,6

   91,6

   Thăm thân nhân

     98.275

       200.618

   96,0

   86,1

   85,7

   Các mục đích khác

     31.455

         63.713

   97,5

   78,7

   85,0

   Chia theo một số thị trường

   Nga

        28.253

           54.020

   109,6

   138,3

   138,0

   Niudilân

          1.612

             5.275

   44,0

   71,1

   124,8

   Indonesia

          4.204

           11.278

   59,4

   89,6

   121,9

   Thái Lan

        15.488

           36.620

   73,3

   80,4

   118,8

   Hàn Quốc

        72.348

         156.631

   85,8

   89,1

   110,4

   Úc

        23.168

           64.464

   56,1

   78,5

   107,1

   Malaisia

        23.682

           46.686

   102,9

   93,6

   101,3

   Italy

          2.441

             6.092

   66,9

   79,7

   95,6

   Tây Ban Nha

          1.503

             3.469

   76,4

   85,3

   95,4

   Mỹ

        44.019

           90.383

   94,9

   90,6

   92,3

   Singapo

        12.160

           27.673

   78,4

   79,0

   91,9

   Trung Quốc

      130.530

         264.469

   97,5

   91,6

   91,2

   Nhật

        47.126

           98.612

   91,5

   91,7

   91,0

   Phần Lan

          1.929

             4.491

   75,3

   76,2

   86,2

   Thụy Điển

          3.612

             9.519

   61,1

   64,5

   84,8

   Anh

        14.780

           30.713

   92,8

   79,2

   84,1

   Philippin

          6.044

           13.783

   78,1

   71,7

   82,7

   Thụy Sĩ

          2.726

             6.005

   83,1

   76,1

   80,7

   Hà Lan

          3.566

             7.819

   83,8

   72,0

   79,8

   Campuchia

        19.086

           48.691

   64,5

   60,3

   78,9

   Đài Loan

        39.970

           68.276

   141,2

   89,6

   77,5

   Canada

        11.157

           22.900

   95,0

   81,6

   76,4

   Pháp

        16.900

           35.377

   91,5

   75,6

   74,3

   Bỉ

          1.439

             3.162

   83,5

   74,9

   73,2

   Na Uy

          2.027

             4.057

   99,9

   77,5

   71,1

   Đan Mạch

          3.059

             5.837

   110,1

   67,0

   64,1

   Lào

          6.838

           17.227

   65,8

   43,1

   60,9

   Hồng Kông

             475

             1.362

   53,6

   35,8

   45,0

   Đức

          4.283

             8.386

   104,4

   40,9

   31,0

   Các thị trường khác

   26.051

   59.799

   77,2

   43,5

   73,1

    

   Nguồn : Tổng cục Thống kê