Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long

   BẢO TÀNG TỈNH VĨNH LONG

    

   - Bảo tàng Vĩnh Long được hình thành từ những ngày đầu sau giải phóng với tên gọi Phòng truyền thống tỉnh trực thuộc Ty Văn hóa Vĩnh Long. Sau thời gian dài sát nhập họat động với Trung tâm Văn hóa tỉnh.

   - Vào ngày 06 tháng 9 năm 1993 Bảo tàng Vĩnh Long chính thức được thành lập theo Quyết định số 716/QĐ-UBT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

   - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Võ Công Lý ký quyết định.

   - Đến năm 1998, Bảo tàng Vĩnh Long được công nhận là Bảo tàng loại II.

   - Chức năng và nhiệm vụ của Bảo tàng Vĩnh Long:

   + Chức năng: Bảo tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày giới thiệu di sản văn hóa bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng. Bên cạnh đó Bảo tàng Vĩnh Long còn có chức năng quản lý trực tiếp nhà Truyền thống tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long và quản lý, hướng dẫn về mặt chuyên môn đối với các nhà Truyền thống huyện, xã.

   + Nhiệm vụ: Bảo tàng có các nhiệm vụ sau:

   1. Nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

   2. Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật;

   3. Tổ chức phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ xã hội;

   4. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của bảo tàng;

   5. Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật;

   6. Thực hiện hợp tác quốc tế theo qui định của pháp luật;

   7. Tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp với nhiệm vụ của bảo tàng;

   8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

    Ban lãnh đạo của Bảo Tàng tỉnh

   1. Đồng chí Quách Văn Trạch – Giám đốc.

   2. Đồng chí Lê Thị Bích Vân – Phó Giám đốc.

   3. Đồng chí Nguyễn Trí Nghệ - Phó Giám đốc, kiêm phụ trách Nhà Truyền thống Đảng.

   Bảo tàng Vĩnh Long tọa lạc tại số 01, đường Phan Bội Châu, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

   Diện tích toàn khuôn viên của Bảo tàng Vĩnh Long là 12.676,9 m2.

    

   Các phân khu chức năng của Bảo tàng:

   Bảo tàng Vĩnh Long có 04 khu chức năng: Khu hành chính Bảo tàng; khu trưng bày trong nhà; khu trưng bày ngoài trời và kho cơ sở Bảo tàng.

    

   1. Khu hành chính Bảo tàng

   Là nơi làm việc của cán bộ, CCVC đơn vị. Tổng số cán bộ, CCVC Bảo tàng hiện nay là 34 đồng chí, chia làm 03 phòng: Phòng hành chính; phòng Bảo tàng và Nhà Truyền thống Đảng.

   2. Khu trưng bày trong nhà: Gồm có 04 hạng mục trưng bày:

   2.1. Nhà trưng bày Truyền thống lịch sử cách mạng tỉnh Vĩnh Long:

   Đây cũng chính là Dinh Tỉnh trưởng được Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, nơi từng chứng kiến những sự kiện đấu tranh đòi bảo vệ dân sinh dân quyền trong những ngày đánh Pháp đuổi Mỹ và giành lại tự do độc lập cho quê hương bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975.

   Nhà trưng bày có diện tích 844 m2 gồm: Một trệt một lầu được trưng bày 9 chuyên đề. Tầng lầu trưng bày truyền thống lịch sử đấu tranh của quân dân Vĩnh Long qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tầng trệt trưng bày những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, một con người mà tên tuổi và sự nghiệp luôn gắn bó với vận mệnh của một dân tộc, một đất nước; trưng bày những người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long đã đóng góp công sức cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; trưng bày chân dung các bà Mẹ VNAH đã hy sinh quãng đời của mình để nuôi dạy nên những thế hệ anh hùng của quê hương Vĩnh Long và trưng bày các đ/c Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long qua các thời kỳ từ những năm 1930 đến nay.

   2.2. Nhà trưng bày lịch sử tự nhiên và văn hóa các dân tộc:

   Nhà trưng bày có tổng diện tích 738 m2 gồm: Một trệt 1 lầu được trưng bày 6 chủ đề chính. Tầng lầu trưng bày vùng đất, con người Vĩnh Long; di chỉ Khảo cổ Thành Mới và tiềm năng thiên nhiên của Vùng đất Vĩnh Long. Tầng trệt trưng bày văn hóa của 3 dân tộc Kinh, Hoa và Khmer cùng định cư sinh sống trên vùng đất Vĩnh Long.

    2.3. Nhà trưng bày Vĩnh Long xây dựng và phát triển – trưng bày chuyên đề:

   Nhà trưng bày có diện tích 486 m2 gồm:  Một trệt 1 lầu trưng bày 2 chuyên đề chính. Tầng lầu trưng bày chuyên đề Vĩnh long xây dựng và phát triển và tầng trệt trưng bày chuyên đề theo các ngày lễ lớn trong năm hoặc những sự kiện quan trọng của tỉnh và của Trung ương.

    2.4. Nhà xưa (Nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương):

    Bảo tàng phục dựng phần kiến trúc bày trí nội thất một ngôi nhà xưa của tỉnh Vĩnh Long trên diện tích 193m2. Đồng thời, đặt bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

   Ngoài ra, trong khuôn viên Bảo tàng còn trưng bày một số hiện vật ngoài trời như: Súng thần công, xe tăng, đại bác, các sưu tập hiện vật đá, máy bay, di tích Lô cốt là hầm tử thủ của Tỉnh trưởng và di tích trại giam tỉnh.

   3. Khu trưng bày ngoài trời:

    Gồm có các hạng mục sau:

   3.1. Hạng mục trưng bày chứng tích chiến tranh (Gồm: Xe tăng, máy bay, hầm tử thủ).

   3.2. Hạng mục trưng bày cổ vật (Gồm: Súng thần công, hiện vật đá, …)

   3.3. Hạng mục di tích trại giam.

   4. Kho cơ sở Bảo tàng:

   Hệ thống kho cơ sở Bảo tàng Vĩnh Long hiện lưu giữ hơn 17.000 tư liệu ảnh, hiện vật gốc và nhiểu sưu tập hiện vật quí như: Sưu tập hiện vật Huỳnh Quốc Trọng; Sưu tập hiện vật Trần Đại Nghĩa; Sưu tập hiện vật nọc cấy; Sưu tập hiện vật Mẹ Việt Nam anh hùng; Sưu tập hiện vật nông – ngư cụ; Sưu tập hiện vật gốm và sưu tập hiện vật vũ khí tự tạo.

    Nhiệm vụ chính của Bảo tàng tỉnh, số lượng khách vào tham quan, nghiên cứu những năm qua:

   1. Nhiệm vụ chính của Bảo tàng tỉnh:

   - Nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng; tổ chức và thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án công tác khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý về chuyên ngành bảo tàng và các chuyên ngành khoa học có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển bảo tàng.

   - Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng được phép khai thác, sử dụng các tài liệu của bảo tàng hoặc có liên quan đến bảo tàng do bảo tàng hiện đang lưu giữ.

   - Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng đến tham quan bảo tàng.Tổ  chức bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho bảo tàng và cho khách tham quan bảo tàng.

   - Quản lý và sử dụng công chức viên chức, tài sản, tài chính của bảo tàng theo đúng pháp luật và các chính sách hiện hành của Nhà nước.

   - Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhà truyền thống ở địa phương.

   - Bảo tàng Vĩnh Long có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý cổ vật trên địa bàn.

   - Tổ chức các dịch vụ văn hoá phù hợp với hoạt động của bảo tàng và tổ chức vận động các nguồn tài trợ hợp pháp cho bảo tàng.

   - Hoạt động bảo tàng trên cơ sở 6 khâu công tác nghiệp vụ; quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị và lực lượng bảo vệ chuyên trách, trang bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo tàng.

    

   2. Số lượng khách tham quan, nghiên cứu những năm qua:

    - Năm 2007, khách đến tham quan Bảo tàng là 16.220 lượt, trong đó: Khách nước ngoài 68 khách.

   - Năm 2008, khách đến tham quan Bảo tàng là 34.155 lượt, trong đó: Khách nước ngoài 562 khách.

   - Năm 2009, khách đến tham quan Bảo tàng là 20.770 lượt, trong đó: Khách nước ngoài 641 khách.

   - Năm 2010, khách đến tham quan Bảo tàng là 24.055 lượt, trong đó: Khách nước ngoài 773 khách.

   - Năm 2011, khách đến tham quan Bảo tàng là 26.776 lượt, trong đó: Khách nước ngoài 789 khách.

   - Năm 2012, khách đến tham quan Bảo tàng là 24.493 lượt, trong đó: Khách nước ngoài 803 khách.

   Trong những năm gần đây, khách đến tham quan Bảo tàng chủ yếu là khách trong nước: Học sinh, sinh viên chiếm 75%, tầng lớp trí thức và các tầng lớp khách chiếm 20%, còn lại là khách nước ngoài.

    

   Bảo tàng tỉnh mời gọi khách đến tham quan và nghiên cứu.

   Là một kiến trúc di tích từ thời kỳ Vĩnh Long xưa (Đầu TK XX), Bảo tàng Vĩnh Long ngày nay tọa lạc tại khu trung tâm phố chợ, trước dòng sông Cổ Chiên lịch sử, bên kia sông là những cù lao xanh cây trái, … Với một khuôn viên thoáng mở, xanh màu cây cổ thụ; những khu trưng bày dàn trãi, phù hợp, hòa vào thiên nhiên, … Những di sản văn hóa xưa và nay tái hiện lại cả một quá trình khai phá, hình thánh và phát triển của Dinh Long Hồ xưa và Vĩnh Long ngày nay.

   Với hơn 17.000 tư liệu, hiện vật gốc; nhiều cuộc trưng bày chuyên đề; trình diễn làng nghề truyền thống của địa phương và nhiều sưu tập cổ vật quí mang đậm nét bản sắc dân tộc Kinh, Hoa, Khmer của địa phương, Bảo tàng Vĩnh Long sẽ đem đến cho khách tham quan và du khách những nội dung nghiên cứu cần thiết; những khoảng thư giản và tạo cho du khách cảm giác khó quên khi đến với Bảo tàng Vĩnh Long.