Hiệp hội Du lịch Tỉnh Vĩnh Long

   Tên tiếng Việt: HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG
   Tên tiếng Anh: Vinh Long Tourism Association
   Tên viết tắt: VTA

    

   Mục đích – Tôn chỉ

   Hiệp hội Du lịch Tỉnh Vĩnh long là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức (doanh nghiệp), cá nhân tâm huyết với hoạt động trong các lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế tại Tỉnh Vĩnh Long, mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên để hỗ trợ thúc đẩy phát triển nghề nghiệp, giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. 

   Hiệp hội được tổ chức và hoạt động trong tỉnh, theo điều lệ của Hiệp hội và tuân thủ pháp luật của nhà nước, đặt dưới sự quản lý nhà nước của  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Du lịch và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiệp hội được thành lập tháng 03/2012.

    

   Sứ mệnh và tầm nhìn
   Tầm nhìn: Trở thành một Hiệp hội chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả,  góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển du lịch .

   Sứ mệnh: Tạo mối liên giữa các hội viên và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm đạt mục tiêu chung.

    

   Tài khoản ngân hàng

   Chủ tài khoản: HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

   Số tài khoản: 10201-000153581-5

   Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Vĩnh Long - PGD. Chợ Vĩnh Long