Bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn Điều lệ Hiệp hội và điền vào mẫu form đăng ký trực tuyến dưới đây.
   Nhân viên Văn phòng Hiệp hội sẽ liên lạc với bạn để cung cấp các thông tin chi tiết.
   Công Ty TNHH Công Ty Cổ Phần
   Doanh Nghiệp Tư Nhân Hộ Cá thể
   Điều hành tour Dịch vụ lưu trú Dịch vụ vận chuyển
   Dịch vụ ăn uống Dịch vụ tham quan Khác