Ban chấp hành khóa I (2011-2013)

   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

   KHÓA I

    

   STT


   Họ Tên


   Đơn vị công tác


   Chức vụ


   1

    

   Ô. Trương Quang Phú

    

   Nguyên Trưởng ban

   Ban tuyên giáo Tỉnh ủy

    

   Chủ tịch

    

   2

    

   Ô. Nguyễn Thiện Tích

    

   Nguyên Trưởng ban

   Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long

    

   P. Chủ tịch

    

   3

    

   Ô. Lê Quàng Vinh

    

   Giám đốc

   Công ty TNHH TM Du lịch Vinh Sang

    

   P. Chủ tịch

    

   4

    

   Ông Lê Văn Hiến

    

   Chủ tịch HĐQT

   Công ty Cổ phần Du lịch Cửu Long

    

   P. Chủ tịch

    

   5

    

   Ô. Đặng Văn Hoai

   Chủ tịch

   Hội Người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Long

    

   P. Chủ tịch

    

   6

    

   Ô. Nguyễn Văn Sơn

    

   Phó Giám đốc

   TT. Thông tin Xúc tiến du lịch Vĩnh Long

    

   Thư Ký

    

   7

    

   Ô. Nguyễn Trí Nghiệp

    

   Giám đốc

   Công ty TNHH Nông trang Island

    

   Ủy viên

    

   8

    

   Ô. Nguyễn Khắc Nhu

    

   Trưởng ban

   Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long

    

   Ủy viên

    

   9

    

   Ô. Lê Thanh Hồng

    

   Chủ cơ sở

   Điểm du lịch sinh thái An Bình

    

   Ủy viên

    

   10

    

   Ô. Nguyễn Tấn Đức

    

   Giám đốc

   CN. Công ty CP TM Phú Nhuận - Vĩnh Long

    

   Ủy viên

    

   11

    

   B. Phạm Thị Ngọc Trinh

    

   Phó Giám đốc

   Công ty TNHH Du lịch Mekong Travel

    

   Ủy viên

    

   12

    

   Ô. Lê Văn Tám

    

   Giám đốc

   DNTN Đại Phát - KS Ngũ Long

    

   Ủy viên

    

   13

    

   Ô. Trịnh Tấn Đức

    

   Giám đốc

   Công ty TNHH Du lịch Thái Bình Dương

    

   Ủy viên

    

    

    

   DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

   KHÓA I

    

   STT

    

   Họ Tên

    

   Đơn vị công tác

    

   Ghi chú

    

   1

    

   Ô. Nguyễn Trí Nghiệp

    

   Giám đốc

   Công ty TNHH Nông trang Island

    

    

   2

    

   Ô. Lê Thanh Hồng

    

   Chủ cơ sở

   Điểm du lịch sinh thái An Bình

    

    

   3

    

   Ông Lê Văn Hiến

    

   Chủ tịch HĐQT

   Công ty Cổ phần Du lịch Cửu Long